Categories
รายงานพิเศษ

ปปส.รับสมัครผู้สอบแข่งขันได้ “เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน” ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (บัดนี้ถึง 26 ก.ค.56)

ใบสมัครสำหรับผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ลำดับที่ ๒๐ – ๒๑, ๒๔, ๒๗, ๒๙ – ๓๐, ๕, ๘ และ ๑๐ – ๑๑ ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครคลิกที่นี่

Comments

comments