Categories
งานราชการอื่นๆ

มหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ส.ค. 2565

มหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/17362/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหิดล เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยบริหารจัดการวิจัย งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย สำนักงานการวิจัย ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี), บัญชีบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
๓. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. รับผิดชอบการบริหารเงินทุนวิจัย การบริหารจัดการบัญชีโครงการวิจัยที่ ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย และการเบิกจ่ายบัญชีโครงการวิจัย
๒. ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินในโครงการวิจัย ประสานงาน ติดตามและ ตรวจสอบการเบิกจ่าย เพื่อจัดทำเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย รวมถึงจัดทำ เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง
๓. ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์และนักวิจัย เกี่ยวกับ ทุนโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหิดล  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 18 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหิดล

แผนที่ file 1

Comments

comments