กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 มี.ค. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/16545/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองการสื่อมวลชน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)

ด้วยกองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์ จะจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

–    มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
–    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
–    มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสื่อสาร มีความรูและทักษะในการถ่ายภาพ บุคคล ถ่ายภาพพิธีการ หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
–    มีความรู้และทักษะในการถ่ายวีดิทัศน์ ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพ บันทักเสียง รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ
–    มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเป็นอย่างดี อาทิ Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ชองงานนั้นๆ ได้
–    เป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง มีความคล่องตัวสูง ใม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้
–    สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์

–    ถ่ายภาพและวีดิทัศน์ภารกิจของผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
–    ตกแต่ง ตัดต่อภาพ ภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวง การต่างประเทศ
–    ออกแบบและชัดทำอินโฟกราฟิก (infographic) ที่เกี่ยวข้องกับงาน ของกระทรวงการต่างประเทศ
–    ชัดทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับภารกิจด้านการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
–    ชัดระบบสารบรรณภาพภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments