วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 มี.ค. 2565 รวม 12 อัตรา,

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 มี.ค. 2565  รวม 12 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ลิงค์: https://ehenx.com/16522/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างปรับอากาศ,พนักงานธุรการ,พนักงานรักษาสถานที่,พนักงานสูทกรรม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว วพม.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว วพม. จำนวน ๑๒ อัตรา ชึ่งมีหลักเกณฑ์รายละเอียดด้งนี้.-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างปรับอากาศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานรักษาสถานที่

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานสูทกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานคอมพิวเตอร์

เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ )


พนักงานธุรการ

เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


ช่างอิเล็กทรอนิกส์

เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ )


ช่างปรับอากาศ

เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าวิชาช่าง อุตสาหกรรม,ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน


พนักงานธุรการ

เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า


พนักงานรักษาสถานที่

เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า


พนักงานสูทกรรม

เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 40 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครณ อาคารตึกอำนวยการ ชั้น 2 แผนกธุรการและกำลังพล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2565 – 23 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments