สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 มี.ค. 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/16488/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

เรื่อง รับสมัครงาน ลูกจ้างโครงการรายเดือน (สัญญาจ้างปีต่อปี) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา กลุ่มแผนและงบประมาณ (กผ.)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโททุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

–    เพศชาย/หญิง
–    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา
–    มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมประชุมออนไลน์
–    สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ จดบันทึกรายงานการประชุม และสรุปประเด็นสำคัญ
–    สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้บางครั้งคราว
–    มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
–    มีทกษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
–    มีความละเอียดรอบคอบ ขบัน อดทน เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี รักการเรียนรู้ มีปฏิภาณไหวพริบ และสามารถแกไชปัญหาเฉพาะหน้าได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

–    งานเลขานุการคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัยและกิจกรรมล่งเสริม และสนับการวิจัยและนวัตกรรม
–    การจัดประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงาน การจัดเตรียมข้อมูลและจดสรุปรายงานการประชุม เป็นต้น
–    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่!ด้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวช้อง
อัตราเงินเดือน
–    ระดับปริญญาโท 17,500 บาท/เดือน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที กลุ่มแผนและงบประมาณ (กผ.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 23 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025791370

ต่อ 841 หรือ 848

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments