กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -2 พ.ย. 2564

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -2 พ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/15534/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเสพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหารกรม เกี่ยวกับการตรวจสอบกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม การประสานงานราชการกับส่วนราชการของกรม การติดต่อนัดหมายต่างๆกับหน่วยงานและบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง ช่วยวางแผน การติดตามงานตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บริหารกรมเพื่อรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

  1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานธุรการ งานพัสดุ งานการเงิน และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
  3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments