กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ก.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

กรมเจ้าท่า  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ก.ย. 2564  รวม 9 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/15367/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกฎหมายการเดินเรือ,พนักงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย,พนักงานประจำท่าเรือ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,900-15,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี ที่ / ๒๕๖๔

เรื่อง รับสมัครสอนคคเลือกบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี มิความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ การจ้างเหมาบริการเอกซน ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน โดยมิรายละเอียดดังต่อไปนี้”

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกฎหมายการเดินเรือ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานประจำท่าเรือ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 6600- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกฎหมายการเดินเรือ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Microsoft Excel และอินเตอร์เน็ต ได้อย่างดี
– มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน มีใจรักในด้านการบริการ บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบครอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง –
– มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้


พนักงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Microsoft Excel และอินเตอร์เน็ต ได้อย่างดี
– มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน มีใจรักในด้านการบริการ บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบครอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง
– มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสัตหีบ อำเภอศรีราชา ได้


พนักงานประจำท่าเรือ

– ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel เบื้องต้นได้
– มีใจรักงานบริการ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารดี
– สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได้


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

– ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Microsoft Excel และอินเตอร์เน็ต ได้อย่างดี
– มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน มีใจรักในด้านการบริการ บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบครอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง
– มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมเจ้าท่า  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 – 15 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมเจ้าท่า

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments