กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 ก.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค

ลิงค์: https://ehenx.com/15294/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (กองป้องกันการบาดเจ็บ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร

ประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ด้วยกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ งานพัสดุ – งานการเงินและบัญชี จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ ๑. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ๒. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ การจัดการทั่วไป การตลาด การเงิน การธนาคาร จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทาง ที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft : Word, Excel, PowerPoint, Internet และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน


นักวิชาการเงินและบัญชี

1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ การจัดการทั่วไป การตลาด การเงิน การธนาคาร จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทาง ที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft : Word, Excel, PowerPoint, Internet และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมโรค  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร มาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป

กองป้องกันการบาดเจ็บ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค เลขที่ 88/21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 – 4 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.021955802

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมควบคุมโรค

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments