Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ 6 ก.ย. -14 ก.ย. 2564 รวม 55 อัตรา,

กรมแพทย์ทหารอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15293/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการสถิติ,นักจัดการงานทั่วไป,นักจัดการงานทั่วไป,นักเทคนิคการแพทย์,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานสถิติ,นายช่างเทคนิค,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างเทคนิค,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,พนักงานบริการ,พนักงานรักษาความปลอดภัย,พนักงานธุรการ,พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,670-15,000
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.ย. – 14 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วย กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๕๔ คน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานรักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเทคนิคการแพทย์

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคนิคการแพทย์) และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


นักวิชาการสถิติ

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)


นักจัดการงานทั่วไป

ปริญญาตรี (สาขาพณิชยการ, สาขาการจัดการ, สาขาการบริหารงานบคคล, สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร)


นักจัดการงานทั่วไป

ปริญญาตรี (สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์)


นักเทคนิคการแพทย์

ปริญญาตรี (สาขาทัศนมาตรศาสตร์)


นักจัดการงานทั่วไป

ปริญญาตรี (สาขาพณิชยการ, สาขาการจัดการ, สาขาการบริหารงานษุคคล, สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร)


เจ้าพนักงานสถิติ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)


นายช่างเทคนิค

ประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาชาช่างยนต์)


นายช่างไฟฟ้า

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาไฟฟ้า)


นายช่างเทคนิค

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์)


พนักงานธุรการ

ประกาศน็ยบัตรวิชาชีพ (สาขาพณิยชการ, สาขาการจัดการ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน)


พนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาการบัญชี)


นายช่างเทคนิค

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ ช่างยนต์)


พนักงานบริการ

มัธยมคิกษาตอนต้น – ตอนปลาย


พนักงานรักษาความปลอดภัย

มัธยมคิกษาตอนต้น – ตอนปลาย


พนักงานธุรการ

มัธยมคิกษาตอนต้น – ตอนปลาย


พนักงานทั่วไป

มัธยมคิกษาตอนต้น – ตอนปลาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมแพทย์ทหารอากาศ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ นายทหารกำลังพล กองอำนวยการ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหมกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 – 14 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025347234

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมแพทย์ทหารอากาศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments