สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-16 ส.ค. 2564

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-16 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันการบินพลเรือน

ลิงค์: https://ehenx.com/15150/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างอากาศยาน,นักบริหารงบประมาณ,ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,050-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานในตำแหน่งช่างอากาศยาน ระดับต้น สังกัดแผนกทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาช่างอากาศยาน จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักบริหารงานงบประมาณ ระดับต้น สังกัดแผนกงบประมาณ สำนักการเงินการคลัง จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ สังกัดแผนกบริการ ศูนย์ฟิกการบิน จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างอากาศยาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13050- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักบริหารงบประมาณ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างอากาศยาน

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับ เดียวกัน ในทางการบิน หรือทางเครื่องกล หรือทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบิน พลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
๒. ได้รับประกาศนียบัตรช่างเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ของทางราชการที่มีคุณวุฒิคล้ายคลึง
กันจากสถาบันที่ทางราชการรับรอง และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. มีใบอนุญาตด้านการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) มาตรฐาน EN 4179 หรือ มาตรฐาน
ASNT หรือ มาตรฐาน PCN aero (Levell) อย่างน้อย ๑ วิธี (Method)


นักบริหารงบประมาณ

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญขีหรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจหรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสม
บัติเฉพาะตำแหน่ง


ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นๆ ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดใหใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 16 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันการบินพลเรือน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments