Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-21 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ลิงค์: https://ehenx.com/15131/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการระดับต้น
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 26,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการระดับต้น

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 26000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการระดับต้น

วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขา สาขาเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หรือนโยบาย สาธารณะ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

– เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
– มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และเขียนเป็นรายงานเชิงวิชาการได้
– มีความรอบคอบ คิดเป็นระบบ และมีความกระตือรือร้น
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีทักษะในการเจรจา ประสานงาน
– มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับดี
– มีความยืดหยุ่นในการทำงาน แต่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ได้ดี
– หากมีประสบการณ์การทำงานวิจัยด้านการประเมินผลกระทบล่วงหน้า (ex-ante) และผลกระทบ ภายหลัง (ex-post) จากการดำเนินนโยบายหรือโครงการอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการระดับต้น

– สนับสนุนงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการสนับสนุนงบประมาณด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
– ออกแบบและดูแลระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของการสนับสนุนด้าน ววน.
– ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบ ววน. ที่รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ และให้ข้อเสนอแนะ
– พัฒนาและเผยแพร่ศาสตร์การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบด้าน ววน.
– พัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบด้าน ววน. ของประเทศ
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการระดับต้น

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  :

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 – 21 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

แผนที่ ประกาศ 1 | แหล่งที่มา |

Comments

comments