กรมการแพทย์แผนไทย แจกฟ้าทะลายโจรให้ผู้ป่วยโควิดฟรี

กรมการแพทย์แผนไทย แจกฟ้าทะลายโจรให้ผู้ป่วยโควิดฟรี

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์แผนไทย แจกฟ้าทะลายโจรให้ผู้ป่วยโควิดฟรี

ลิงค์: https://ehenx.com/15063/ หรือ
เรื่อง:


กรมการแพทย์แผนไทย แจกฟ้าทะลายโจรให้ผู้ป่วยโควิดฟรี

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ผู้ป่วยโควิด-19 และกลุ่มผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อขอยาฟ้าทะลายโจรฟรีผ่านช่องทางไลน์ @ Fah First AID โดยให้ลงทะเบียน พร้อมแจ้งรายละเอียดข้อมูลพร้อมจัดส่งยาในการรักษาโรคให้ถึงบ้าน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดทำระบบ LINE OA : FAH FIRST AID โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของฟ้าทะลายโจรแบบครบวงจร ลดความรุนแรงของโรค ลดภาระระบบสุขภาพในภาพรวม ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตัวเอง เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร แก่ประชาชนที่มีความเสี่ยง ในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19  ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และประชาชนที่มีความสนใจ อยากใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยให้บริการข้อมูลผ่าน Line Official Account ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และสามารถติดตามผลได้อย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments