กพท.สั่งสายการบิน ห้ามบิน5ทุ่ม-ตี4


ฝากประชาสัมพันธ์

กพท.สั่งสายการบิน ห้ามบิน5ทุ่ม-ตี4

ลิงค์: https://ehenx.com/14027/ หรือ
เรื่อง:


กพท.สั่งสายการบิน ห้ามบิน5ทุ่ม-ตี4

กพท.ออกประกาศ 5 แนวทางปฏิบัติสั่งสายการบินห้ามทำการบินในเวลา 5 ทุ่มถึงตี 4 กรณียกเลิกและรวมเที่ยวบินต้องชดเชยผู้โดยสาร ทั้งให้พิจารณาเว้นระยะจัดที่นั่งในเครื่องบินให้เหมาะสม

นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT กระทรวงคมนาคม ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 17 เมษายน2564 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) กำหนดให้หน่วยงานที่ให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศ หรือ สายการบิน จำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างเวลา 23.00 -04.00 น. (5ทุ่ม-ตี4)เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทาง ระหว่างสนามบินและที่พัก เพื่อให้สอดคล้องกันบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ดำเนินตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. กรณีที่มีการยกเลิก หรือรวมเที่ยวบิน ให้มีการแจ้งและดูแลผู้โดยสารอย่างเหมาะสม ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศพ.ศ.2553        

3. ให้ผู้ดำเนินอากาศ หรือสายการบิน พิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบินอย่างเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัด อันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันควบคุมโรค

4. ให้ผู้ดำเนินการสนามบิน และผู้ดำเนินการเดินอากาศเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามดูแลให้ประชาชนผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการในระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการให้

บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางดการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

5. ให้ผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศ แจ้งเตือนผู้โดยสารกรณีเป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้งดเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (18เม.ย.) เป็นต้นไป

 

ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments