Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลนครตรัง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ผู้ดูแลเด็ก,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ครูผู้สอน” (12-20 ก.พ. 2556)

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการศึกษา

  • พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (3 อัตรา) (ปวช.)
  • พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (2 อัตรา) (ปวช.)
  • พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก (3 อัตรา) (ปวช.)
  • พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ (1 อัตรา) (ปริญญาตรี)
  • พนักงานจ้างตามภารกิจ ครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย (1 อัตรา) (ปริญญาตรี)
  • พนักงานจ้างตามภารกิจ ครูสอนชั้นมัธยมศึกษา (11 อัตรา) (ปริญญาตรี)
  • พนักงานจ้างทั่วไป นักการภารโรง (2 อัตรา)
  • พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ (1 อัตรา)
  • พนักงานจ้างทั่วไป แม่ครัว (1 อัตรา)

สมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง ตั้งแต่วันที่ 12-20 ก.พ. 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 28 ก.พ. 2556

ดาวน์โหลดประกาศเทศบาลนครตรังคลิกที่นี่

 

Comments

comments