กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ก.ค. 2563

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ก.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบ

"กระทรวงการต่างประเทศ"

ลิงค์: https://ehenx.com/10151/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมสารนิเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีความสนใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับงาด้านบริหารข้อมูลข่าวสารและการต่างประเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4. มีทักษะการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถพิมพ์อังกฤษ/ไทยได้คล่อง

5. มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office (Word/Excel และ PowerPoint) การออกแบบกรากฟฟิกขั้นพื้นฐาน และสามารถอัพเดตหรือเพิ่มลักษณะของข้อมูลในเว็บไซต์ได้

6. สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อต้องห้ามตามกฎ ก.พ. (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์

1. ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการติดตามข้อมูลข่าวสาร (Monitoing Unit) เกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศไทย และจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และอื่นๆ โดยปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กระทราวงการต่างประเทศ

2. ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจกรมสารนิเทศ เช่น เตรียมจัดประชุม บรรยาย การศึกษาดูงาน สรุปประเด็นสำคัญจากสัมมนาต่างๆ และติดต่อประสานงานกับสำนักข่าว เป็นต้น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกและยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝั่งถนนพระราม 6 ในวันและเวลาราชการ หรือส่งจดหมาลงทะเบียน วงเล็บมุมซอง “สมัครเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลฯ” ถึง กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022035000

9jv 22046 (ภัคณัฏฐ์) หรือ 22942 (นงรัตน์) หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ information05@mfa.mail.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments