สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 มิ.ย. 2563 รวม 18 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 มิ.ย. 2563 รวม 18 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

ลิงค์: https://ehenx.com/9030/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างฝีมือ,ช่างโทรศัพท์,พนักงานกู้ชีพ,ทันตแพทย์,พนักงานเปล,เจ้าหน้าที่ธุรการ,นักการแพทย์แผนไทย,นักจิตวิทยาคลินิก,นักการแพทย์แผนจีน,แพทย์ผ่าศพ,เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลตำรวจ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างฝีมือ

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.,ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


ช่างโทรศัพท์

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช., ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


พนักงานกู้ชีพ

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา


ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาหรือสถาบันที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า


พนักงานเปล

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


นักการแพทย์แผนไทย

อัตราเงินเดือน :19500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักจิตวิทยาคลินิก

อัตราเงินเดือน :19500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักการแพทย์แผนจีน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างฝีมือ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


ช่างโทรศัพท์

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


พนักงานกู้ชีพ

1. อายุ 18 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์
2. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ ฉุกเฉิน มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา
4. ทั้งข้อ 2 และ ข้อ 3 ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B 110 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรอบรมเวชกิจฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I 2ปี)


ผู้ช่วยทันตแพทย์

1. ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาหรือสถาบันที่
สำนักงาน ก.พ. รับรอง ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. การพิมพ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel และ Power point


พนักงานเปล

1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
3. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่พนักงานเปล เคยปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวมาแล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ผ่านการอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน (Basic Life Support)
5. สามารถปฏิบัติงานเป็น เวร/ผลัด ได้ และสามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการได้
6. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เอกสารเฉพาะตำแหน่งพนักงานเปล
1. หนังสือรับรองการผ่านงานในหน้าที่พนักงานเปล
2. ประกาศนียบัตร หลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน (Basic Life Support)


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารระหว่างงานหรืองานด้านอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี


นักการแพทย์แผนไทย

1. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการนวดไทย ประเภทผดุงครรภ์ และเภสัชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการนวดไทย ประเภทผดุงครรภ์ และเภสัชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการนวดไทย ประเภทผดุงครรภ์ และเภสัชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1.4 ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการนวดไทย ประเภทผดุงครรภ์ และเภสัชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. และมีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจ วินิจฉัยและรักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)


นักจิตวิทยาคลินิก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกหรือได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานจิตวิทยาคลินิก


นักการแพทย์แผนจีน

1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน หรือ การแพทย์แผนจีนบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขา การแพทย์แผนจีน และ
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์แผนจีน ไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองผ่านงาน)


ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ

1. ได้รับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
2. ได้รับปริญญาตรีทางด้านพยาบาล หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือ
3. ได้รับปริญญาตรีทางด้านเทคนิคการแพทย์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์


เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์

1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์)
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่างฝีมือ

ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างฝีมือทั่วไป โดยปฏิบัติงานดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์เครื่องจักรกล เครื่องกล งานไม้ งานสี งานปูน งานศิลปกรรม งานหล่อชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม งานโลหะกรรม งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ ถนน สะพาน งานก่อสร้าง งานโยธา งานสนับสนุน งานวิศวรรม งานสนับสนุนการเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ทดลอง งานซ่อมแซม ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง ตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ หรือจัดทำประวัติการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ


ช่างโทรศัพท์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านช่างโทรศัพท์ ตรวจสอบ บำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข ปรับปรุงอุปกรณ์โทรศัพท์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และงานด้านติดตั้ง ทดสอบ ให้เกิดประสิทธิภาพเหมาะสมกับ การใช้งาน สำรวจรวมทั้งติดต่อประสานงานให้คำแนะนำและบริการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


พนักงานกู้ชีพ

ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล ทำการกู้ชีพผู้ป่วยในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติทางการแพทย์เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพของผู้ป่วย โดยการช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายและปฐมพยาบาลผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน และมีภาวะวิกฤต รวมทั้งรับ-ส่งวิทยุสื่อสารภายในเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ หรือขับรถพยาบาลนำส่งผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


ผู้ช่วยทันตแพทย์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่วยส่งเครื่องมือให้กับทันตแพทย์และช่วยข้างเก้าอี้ จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับทันตแพทย์ พร้อมงานทำความสะอาด อบนึ่ง ฆ่าเชื้อโรค เครื่องมือทันตกรรม นัดผู้ป่วยเพื่อเตรียม การรักษา และออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่


พนักงานเปล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อมดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานด้านเอกสาร งานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก


นักการแพทย์แผนไทย

1.ให้บริการ ตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์ไทย ขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต้นแบบ สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนเพื่อเสริมสร้าง ระบบการแพทย์แผนไทยที่ดี และประยุกต์ใช้สำหรับหน่วยงานอื่น
3. รวบรวมข้อมูลวิชาการ และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นในองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อประกอบการวางแผนการทำงาน หรือจัดทำรายงานทางวิชาการ


นักจิตวิทยาคลินิก

(๑) ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือทอสอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหา อธิบาย ทำนายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต พยาธิสภาพทางสมอง พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ บุคลิกภาพ เชาน์ปัญญากลไกที่มาหรือสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด ความผิดปกติทางจิตใจ การกระทำผิดกฎหมายหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย การเจ็บป่วยทางจิตเวชในระดับที่ไม่ซับซ้อน
(๒) ให้การปรึกษา จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด การบำบัดทางจิตวิทยา การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ในระดับที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยน อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือแก้ไขปัญหา บุคลิกภาพที่บกพร่องให้เหมาะสม และใช้ศักยภาพของตนเองได้
(๓) ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพทางจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ป้องกันการกลับมาป่วยซ้ำ หรือกระทำผิดซ้ำ
(๔) รวบรวม ศึกษา ข้อมูลทางงานวิจัย ด้านจิตวิทยาคลินิก และวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านจิตวิทยาคลินิก
(๕) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน ทางจิตวิทยาคลินิก เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผน พัฒนาการปฏิบัติงาน


นักการแพทย์แผนจีน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการ ตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้อง กับสุขภาพ และอนามัยของประชาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้น วางแผน และพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม เกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนจีนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ

ปฏิบัติงานช่วยแพทย์ผ่าศพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยตรวจชันสูตรพลิกศพที่ตาย โดยผิดธรรมชาติ ณ ที่เกิดเหตุ ช่วยผ่าศพเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริง ดำเนินการจัดเก็บชีววัตถุเพื่อส่งตรวจงานต่างๆ เช่น ส่งเลือดเพื่อตรวจหาแอลกอฮอล์ หรือหมู่เลือด DNA ฯลฯ ตามมาตรฐาน ISO 17025 ให้บริการฉีดยาป้องกันศพเน่า เก็บรักษาศพที่ส่งมายังสถาบันนิติเวชทั้งก่อน และหลังการผ่าศพ ดำเนินการส่งศพไม่มีญาติไปฝากฝังไว้กับมูลนิธิ ดำเนินการเบิก ควบคุมการใช้น้ำยาต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องใช้ห้องผ่าศพ เช่น ถุงมือน้ำยาฟอร์มาลีน รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานการผ่าศพตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานตามความต้องการ การส่งเสริม แนะนำ อบรม เกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 24 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments