สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-12 มิ.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทยเปิดรับสมัครสอบพนักงาน

"สภากาชาดไทย"

ลิงค์: https://ehenx.com/7568/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 24,000-28,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (สภากาชาดไทย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์ผลิตผลิตภัณฑืจากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ฝ่ายการจัดการ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000-24,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

 1. เพศชาย หรือหญิง
 2. วุฒิการศึกษา ปริยญาตรี หรือปริญยาโท สาขาอาชีวอนามัย
 3. อายุไม่เกิน 40 ปี
 4. กรณีเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 5. หากมีภาวะผูกพันทางทหารจะไม่ได้รับพิจารณา
 6. หากมีประสบการทางด้านงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สุขภาพแข็งแรง มีวินัย ความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดี
 8. ในกรณีงานเร่งด่วน สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานได้ (OT)
 9. สามารถไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาด้านความปลอดภัย
 2. ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย
 3. เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย
 4. กำหนดให้มีแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี และปฏิบัติงานตามแผน
 5. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
 6. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและจัดทำรายงานประจำเดือน
 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ และจัดส่งสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกำหนด
 8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเกิดความตระหนักด้านความปลอดภัย
 9. การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
 10. ตรวจสอบสถานที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัย
 11. งานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

 1. ผ้จัดการฝ่ายและหัวหน้างานทำการคัดเลือกและพิจารณาใบสมัครของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 2. ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรงามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ เพื่อนับวันสัมภาษณ์งาน (นัดสัมภาษณ์เพาะผู้สมัครที่ผู้จัดการสนใจเท่านั้น)
 3. กรณีมีการสอบข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

วิธีการสมัครงานพนักงาน สภากาชาดไทย :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครที่ ฝ่ายการจัดการ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศุนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี20110 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 – 12 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.038190123

ต่อ 0 หรือ 095-6740021 (ติดต่อเรื่องสมัรงาน)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments