กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 พ.ย. -27 พ.ย. 2562 รวม 21 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงพาณิชย์

"กระทรวงพาณิชย์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5710/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 พ.ย. – 27 พ.ย. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :17,500 – 19,250 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :20 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :17,500 – 19,250 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 1. เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. เป็นผู้สอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 1. เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. เป็นผู้สอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ส่วนที่ 1 ข้อสอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 140 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน และพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 (25 ข้อ)
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท (25 ข้อ)
 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ (10 ข้อ)
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (10 ข้อ)

ส่วนที่ 2 ข้อสอบแบบอัตนัย (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ เขียนตอบเป็นภาษาไทย (40 คะแนน)
 2. การแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (20 คะแนน)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ส่วนที่ 1 ข้อสอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 140 คะแนน) ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกีย่วข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  (ความรู้ตามข้อ 1-4 มีจำนวนข้อสอบรวมกัน จำนวน 50 ข้อ)
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (20 ข้อ)

ส่วนที่ 2 ข้อสอบแบบอัตนัย (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยว

 1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (20 คะแนน)
 2. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล
  1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล โดยเขียนตอบเ็นภาษาไทย (20 คะแนน)
  2. การแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (20 คะแนน)

2. การแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (20 คะแนน)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. – 27 พ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพาณิชย์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,