กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล ะสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-1 พ.ย. 2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล ะสิ่งแวดล้อม   เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-1 พ.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล ะสิ่งแวดล้อม "

ลิงค์: https://ehenx.com/5709/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ด (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัหงวัดร้อยเอ็ด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 พ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการปะเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และต้องเป็นสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ และระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน
  2. ปฏิบัติงาเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
  3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียน พิมพ์และโต้ตอบหนังสือราชการ
  4. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียบรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ
  5. ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคลากรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  6. ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารหน่วยงาน
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล ะสิ่งแวดล้อม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัหงวัดร้อยเอ็ด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัหงวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 – 1 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล ะสิ่งแวดล้อม

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments