กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 ต.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสรรพากร

"กรมสรรพากร "

ลิงค์: https://ehenx.com/5637/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ครั้งที่ 2/2562

ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงและเพื่อขึ้นบัญชีไว้สำหรับหน่วยงานและสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณวุฒิ : 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานธุรการ

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง

  1. มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม
  4. มีจิตสำนึกบริการ
  5. มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
  7. มีความกระตือรือร้น
  8. มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
  9. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลเืพ่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ และงานสารบรรณ ให้กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 – 25 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 29 ต.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments