กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 ต.ค. 2562

กระทรวงการต่างประเทศ  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

"กระทรวงการต่างประเทศ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5636/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 47/2562

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ด้วยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็ฯพนักงานจ้าเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถอ่าน แปล เขียน และติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
 5. มีความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของไทย
 6. สามารถสืบค้น ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Word, Excel, PowerPoint)
 8. มีความขยัยน อดทน สามารถทำงานนอกเวลาราชการ และทำงานภายใต้ความกดดันได้
 9. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและมีจิตบริการ
 10. สามารถทำงานเป็นทีม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ช่วยจัดการประชุม จดบันทึกการประชุม ยกร่างหนังสือราชการ
 2. วิเคราะห์และจัดทำประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเศรษฐกิจพหุภาคี
 3. ปฏิบัติงานด้านพิธีการ จัดเตรียมการประชุมเพื่อประสานท่าทีและนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนท่าทีตามกรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ ACD
 4. ค้นคว้าข้อมูลด้านเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจ
 5. ช่วยติดต่อและประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านบริหาร ด้านงบประมาณ งานสารบรรณหนังสือเข้าและออก รวมทั้งการปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องกับด้านวัสดุและครุภัณฑ์
 7. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ (โดยวงเล็บชื่อตำแหน่งมุมขวาบนของซอง) หรือส่งทางไปรษณีย์ (โดยวงเล็บชื่อตำแหน่งมุมขวาบนของซอง) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานเลขานุการกรม กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรทะรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 – 21 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022035000

ต่อ 14131 (นางสาวพรีรยา พุกท่าไม้) หรือ ต่อ 14233 (นางสาวฐิติกิตติ์ คงเอียด)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments