สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ต.ค. -30 ต.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคม

"สำนักงานประกันสังคม "

ลิงค์: https://ehenx.com/5638/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ต.ค. – 30 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดหนองคาย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยจังหวัดหนองคาย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

อัตราเงินเดือน :13,280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ
  2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  3. ได้คะแนนเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานระดับต้นไม่สลับซับซ้อน หรือมีขั้นอตนการปฏิบัติงานไว้ชัดเจนเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลพิมพ์ข้อมูล เป็นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือตัวเลข เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และการจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. รวบรวมเอกสารข้อมูล จัดเก็ฐข้อมูลทางสถิติ แฟ้มข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หลักฐานหนังสือราชการ แยกประเภทข้อมูล ให้ตรงกับประเภทข้อมูลเพื่อความสะดวกเรียบร้อยในการปฏบิัติงาน
  3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
  4. ให้คำแนะนำ ชี้แจง วิธีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานประกันสังคม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานประกันสังคม

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments