ราชกิจจานุเบกษาพ.ร.บ.ความมั่นคงทางไซเบอร์2562

ราชกิจจานุเบกษาพ.ร.บ.ความมั่นคงทางไซเบอร์2562

ฝากประชาสัมพันธ์

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/2946/ หรือ
เรื่อง: พ.ร.บ.ความมั่นคงทางไซเบอร์2562


ราชกิจจานุเบกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศประเด็นน่าสนใจ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562

เหตุผลในการใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ก็เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงทางไซเบอร์

ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ให้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานให้เสร็จภายใน 1 ปี

ให้ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพ.ร.บ.นี้ ให้เสร็จภายใน 1 ปี

วันนี้ (27 พ.ค. 2562 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้สามารถรับมือเสี่ยงต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ หรือภัยคุกคามอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “ราชกิจจานุเบกษา

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments