บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-3 เม.ย. 2562

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-3 เม.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

บริษัท

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ลิงค์: https://ehenx.com/2424/ หรือ
ตำแหน่ง: นักงบประมาณและการเงิน,นักบัญชี,นักการตลาด,นักประชาสัมพันธ์,นิติกร,บุคลากร,วิศวกร,นักคอมพิวเตอร์,นักบริหารผลิตภัณฑ์,นักบริหารงานขาย,นักบริหารงานพาณิชย์,นักบริหารงานทั่วไป,นักฝึอบรม,นักสนับสนุนการขาย,นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,ตรัง,ตราด,นครนายก,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,ปราจีนบุรี,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,ภูเก็ต,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลำปาง,สกลนคร,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สุราษฎร์ธานี,อุทัยธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 2/2562

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานในสำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) นครหลวง ปริมณฑล และภูมิภาค

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักงบประมาณและการเงิน

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักบัญชี

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักการตลาด

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักประชาสัมพันธ์

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นิติกร

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


บุคลากร

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


วิศวกร

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักคอมพิวเตอร์

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักบริหารผลิตภัณฑ์

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักบริหารงานขาย

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักบริหารงานพาณิชย์

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักบริหารงานทั่วไป

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักฝึอบรม

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักสนับสนุนการขาย

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสขาวิชาที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งตามประกาศฯ โดยอนุโลมให้ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย สามารถยื่นสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องนำหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์มายื่นก่อนวันประกาศผลสอบข้อเขียน
  3. สำหรับตำแหน่ง นักบริหารผลิตภัณฑ์ นักบริหารงานขาย นักบริหารงานพาณิชย์ นักบริหารงานทั่วไป นักฝึกอบรม นักสนับสนุนการขาย และนักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ต้องเป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่ปัจจุบันทำงานให้ทีโอที ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ดดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากส่วนงานที่ปฏิบัติ
  4. กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
  5. หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเท่า TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ
  6. ส่วนงานในภูมิภาคต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัด ดังนี้
    1. ส่วนบริหารลูกค้าเกาะสมุย: จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต พังงา ชุมพร ระนอง
    2. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระยอง, ส่วนบริการลูกค้ามาบตาพุด ส่วนบริการลูกค้าเมืองพัทยา: จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ชลบุรี ระยอง
นักงบประมาณและการเงิน

ปริญญาตรี ทางบัญชีทางเศรษฐศาสตร์ สาสขาการเงิน การธนาคาร การคลัง ทางบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


นักบัญชี

ปริญญาตรี บัญชี


นักการตลาด

ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา วารสาร นิเทศศาสตร์


นักประชาสัมพันธ์

ปริญญาตรี ทางประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


นิติกร

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (มีใบอนุญาตว่าความ)


บุคลากร

ปริญญาตรี บัญชี การเงิน


วิศวกร

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ โยธา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)


นักคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเอตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์, computer information, computer information System, computer science, information technology, internet and E-Commerce, Technology, Internet and Multimedia Engineering หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


นักบริหารผลิตภัณฑ์

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศษสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์, Computer Information, Computer Information System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Internet and Multimedia Engineering หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


นักบริหารงานขาย

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์, Computer Information, Computer Information System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Internet nad Multimedia Engineering หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


นักบริหารงานพาณิชย์/นักบริหารงานทั่วไป/นักฝึอบรม/นักสนับสนุนการขาย/

ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา วารสาร นิเทศศาสตร์


นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

วิธีการสมัครงานพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 3 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments