กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ก.พ. -12 มี.ค. 2562 รวม 150 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการทหารช่าง

กรมการทหารช่าง

ลิงค์: https://ehenx.com/2252/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน(อัตราสิบเอก)
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 150
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี (ค่ายภาณุรังษี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.พ. – 12 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการทหารช่าง

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 150 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)

คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จำนวน 23 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้าง จำนวน 42 อัตรา

คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา โลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม จำนวน 17 อัตรา

คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จำนวน 17 อัตรา

คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องกล สาขางานยานยนต์ เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์ จำนวน 31 อัตรา

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารช่าง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 12 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการทหารช่าง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments