องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ก.พ. 2562 รวม 83 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ก.พ. 2562 รวม 83 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/2115/ หรือ
ตำแหน่ง: ฝา่ยผลิตยา,ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์,ฝ่ายประกันคุณภาพ,สถาบันวิจัยและพัฒนา,โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม,การประกันคุณภาพชีววัตถุ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,150-10,740
อัตราว่าง: 83
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การเภสัชกรรม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.พ. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การเภสัชกรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างไม่เกิน 30 กันยายน 2563 โดยวิธีคัดเลือก สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 83 คน โดยมีวุฒิการศึกษาและสังกัดที่เปิดรับ ดังนี้ (รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับตามเอกสารแนบท้าย)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สังกัด ฝ่ายผลิตยา

วุฒิ ม.3/ม.6

จำนว 44 อัตรา


สังกัด ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

วุฒิ ม.3/ม.6

จำนว 20 อัตรา


สังกัด ฝ่ายประกันคุณภาพ

วุฒิ ม.6 (วิทย์)

จำนว 9 อัตรา


สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

วุฒิ ม.6 (วิทย์)

จำนว 1 อัตรา


สังกัด โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม

วุฒิ ม.6 (วิทย์)

จำนว 1 อัตรา

วุฒิ ม.3/ม.6

จำนว 7 อัตรา


สังกัด การประกันคุณภาพชีววัตถุ

วุฒิ ม.3/ม.6

จำนว 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ม.ต้น (ม.3)
 • ม.ปลาย (ม.6)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง องค์การเภสัชกรรม :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัคร ยื่นติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบุคคล องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 ก.พ. 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การเภสัชกรรม

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments