ธนาคารกรุงไทยกรุงไทยให้กลุ่มเสี่ยงหยุดงาน1-8ก.พ.ไม่นับเป็นวันลา,กสิกรให้กลุ่มเสี่ยงทำงานที่บ้านได้

ธนาคารกรุงไทยกรุงไทยให้กลุ่มเสี่ยงหยุดงาน1-8ก.พ.ไม่นับเป็นวันลา,กสิกรให้กลุ่มเสี่ยงทำงานที่บ้านได้

ฝากประชาสัมพันธ์

title=ธนาคารกรุงไทยกรุงไทยให้กลุ่มเสี่ยงหยุดงาน1-8ก.พ.ไม่นับเป็นวันลา,กสิกรให้กลุ่มเสี่ยงทำงานที่บ้านได้ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/2113/ หรือ
เรื่อง: กรุงไทยให้กลุ่มเสี่ยงหยุดงาน1-8ก.พ.ไม่นับเป็นวันลา,กสิกรให้กลุ่มเสี่ยงทำงานที่บ้านได้


ธนาคารกรุงไทย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ได้ออกคำสั่งที่ ธ.192/2562 เรื่องแนวทางการดูแลพนักงานในภาวะฝุ่น ใจความว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด ธนาคารห่วงใยในสุขภาพ และการเดินทางมาปฏิบัติงานของพนักงาน จึงอนุมัติให้พนักงานที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบ เช่น พนักงานที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น สามารถหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลา การอนุญาตลาต้องพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจธนาคาร และขอให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของพนักงานเป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดให้การลาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ธนาคารกสิกรไทยน่าจะเป็นธนาคารแรกที่ออกประกาศให้พนักงานที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว หรือต้องดูแลบุตรที่สถานศึกษาประกาศหยุดเรียน ให้ทำงานที่บ้านได้ถึง 5 กุมภาพันธ์ คลิกอ่านข่าวที่นี่  “กสิกรไทย”ออกประกาศ ให้พนง.ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นพิษ ทำงานที่บ้านได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นายบัณฑูร ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ได้ออกประกาศของธนาคารถึง “แนวทางการดูแลพนักงานในภาวะฝุ่น(PM2.5)ในอากาศสูง”

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้เกิดภาวะฝุ่น(PM2.5)ในอากาศสูง และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั้น ธนาคารมีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภาวะฝุ่นในอากาศสูง ดังกล่าว ดังนี้

พนักงานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น หรือจำเป็นต้องดูแลบุตรที่ไม่สามารถไปเรียนตามปกติได้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้าน หรือที่พักอาศัยระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562-วันที่5กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 

แหล่งที่มา: https://www.prachachat.net/finance/news-284893

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธนาคารกรุงไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | แหล่งที่มา |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments