กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ม.ค. 2562 รวม 147 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ม.ค. 2562 รวม 147 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมสรรพาวุธทหารบกกรมสรรพาวุธทหารบก

กรมสรรพาวุธทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/1824/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม147อัตรา,พนักงานบริการ,พนักงานคลังยุทโธปกรณ์,ลูกมือช่าง,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ,ช่างโยธา,ช่างโลหะ,ช่างไม้,ช่างยางและพลาสติก,ช่างสรรพาวุธ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 147
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสรรพาวุธทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยกรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 147 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริการ รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท (เว้นตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 11,280 บาท)
 1. พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา (ชาย,หญิง)
 2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 16 อัตรา (ทหารกองหนุน)
 3. ลูกมือช่าง จำนวน 7 อัตรา (ชาย,หญิง)
 4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)
 5. พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา (ชาย,หญิง)
 6. พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา (ชาย,หญิง)
 7. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
กลุ่มงานเทคนิค รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 11,280 บาท
 1. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
 2. ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา (ชาย,หญิง)
 3. ช่างไม้ จำนนว 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
 4. ช่างยางและพลาสติก จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
 5. ช่างสรรพาวุธ จำนวน 100 อัตรา (ชาย,หญิง)
  1. สาขาวิชาช่งากลโรงงาน จำนวน 44 อัตรา
  2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 22 อัตรา
  3. สาขาวิชาช่างยานยนต์ จำนวน 15 อัตรา
  4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

กลุ่มงานบริการ

พนักงานบริการ

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาสถานที่ และการรับ-ส่งเอกสาร และพัสดุ

พนักงานคลังยุทโธปกรณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการเข้าเวรยาม มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย มีบุคลิกลักษณะทหารดี และต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น

ลูกมือช่าง

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้)  มีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางช่าง

พนักงานการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี

พนักงานธุรการ

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานธุรการ

พนักงานพัสดุ

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุ

พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความชำนาญในงานช่างตัดเย็บสิ่งอุปกรณ์ประเภท ผ้า หนัง ยาง และวัสดุอื่น เป็นอย่างดี

กลุ่มงานเทคนิค

ช่างโยธา

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างโยธา เช่น สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ช่างโลหะ

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างโลหะ หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาโลหะแผ่น สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และ สาขาวิชาช่างท่อและโลหะแผ่น

ช่างไม้

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไม้

ช่างยางและพลาสติก

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างยาง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาช่างประดิษฐ์ สาขาวิชาการยางและพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและพอลิเมอร์ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรร หรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

ช่างสรรพาวุธ

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างยานยนต์ คอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารบก :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 – 23 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 6 ก.พ. 2562

สอบวันที่: 12 ก.พ. 2562

ประกาศผลสอบ: 20 ก.พ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพาวุธทหารบก

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments