กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ม.ค. -31 ม.ค. 2562 รวม 37 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

ลิงค์: https://ehenx.com/1826/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม37อัตรา,พนักงานบริการ,พนักงานโทรศัพท์,พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร,พนักงานสูทกรรม,พนักงานธุรการ,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างประปา,ช่างโลหะ,ช่างสรรพาวุธ,ช่างไม้,ช่างปูน,ช่างกลโรงงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี (กรมสรรพาวุธทหารเรือ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ม.ค. – 31 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 37 อัตรา ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ตำหน่ง พนักงานบริการ
เพศ ชาย/หญิง
จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานโทรศัพท์
เพศ ชาย
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร
เพศ ชาย
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม
เพศ ชาย/หญิง
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
เพศ ชาย/หญิง
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์
เพศ ชาย
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างประปา
เพศ ชาย
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์
เพศ ชาย
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างโลหะ
เพศ ชาย
จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างสรรพาวุธ
เพศ ชาย/หญิง
จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างไม้
เพศ ชาย/หญิง
จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างปูน
เพศ ชาย/หญิง
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างสรรพาวุธ
เพศ ชาย/หญิง
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

พนักงานโทรศัพท์

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

พนักงานสูทกรรม

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

พนักงานธุรการ

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ช่างซ่อมเครื่องยนต์

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ช่างยนต์ เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ ฯลฯ

ช่างประปา

 1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาอื่น ที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่ามีความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานั้น

ช่างโลหะ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (สาขางานเชื่อมโลหะ อุตสาหกรรมตัวถังรถโดยสาร) สาขาวิชาเครื่องกล และซ่อมบำรุง (สาขางานเครื่องมือกล, ซ๋อมบำรุงเครื่องจักรกล, เขียนแบบเครื่องกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์ เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ เครื่องกลเกษตร ตัวถังและสีรถยนต์) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ช่างสรรพาวุธ

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ช่างกล ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการผลิต ฯลฯ

ช่างไม้

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น สาขางานก่อสร้าง โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน ฯลฯ

ช่างปูน

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น สาขางานก่อสร้าง โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน ฯลฯ

ช่างกลโรงงาน

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ช่างกล เครื่องกลเรือ เครื่องกลอุตสาหกรรม ฯลฯ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด และสำเนาสูติบัตร (กรณีบิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา กรุงเทพฯ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 – 31 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพาวุธทหารเรือ

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments