สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 พ.ย. 2561 รวม 13 อัตรา

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 พ.ย. 2561 รวม 13 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สถาบันการบินพลเรือนtitle=สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ลิงค์: https://ehenx.com/1323/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงิน,หัวหน้างาน,รองผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 12 ตำแหน่ง 13 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ระดับบริหาร

ตำแหน่ง รองผู้จัดการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ระดับปฏิบัติการ

หัวหน้างาน

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง หัวหน้างานกฎหมาย
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารโครงการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ฝ่ายบริหาร

รองผู้จัดการ

ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน

ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

ระดับปฏิบัติการ

หัวหน้างาน

หัวหน้างานบัญชี

ปริญญาตรี/ปริญญาโทในสาขาวิชาการบัญชี หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

หัวหน้างานกฎหมาย

ปริญญาตรี/ปริญญาโทในสาขาวิชานิติศาสตร์หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

ปริญญาตรี/ปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

ปริญญาตรี/ปริญญาโท ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาิวชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

หัวหน้างานบริหารโครงการ

ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันะ์ สื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่การเงิน

ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ด้านการเงินหรือการบัญชี ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์

ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 พ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 4 ธ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments