สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -16 พ.ย. 2561 รวม 11 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -16 พ.ย. 2561 รวม 11 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด

ลิงค์: https://ehenx.com/1083/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: ยะลา,นราธิวาส,บึงกาฬ,ปัตตานี,แม่ฮ่องสอน,สุราษฎร์ธานี (สำนักงานอัยการสูงสุด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 16 พ.ย. 2561สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่นมาปฏิบัติราชการสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ในตำแหน่งนิติกร

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุด มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่นที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการธุรการสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ในตำแหน่งนิติกร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

จำนวน 11 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. สํานักงานที่รับโอน
 2. สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 ส่วนสนับสนุนงานอัยการศาลสูงจังหวัดยะลา
 3. สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
 4. สำนักงานอัยการภาค 9 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 9 ปัตตานี
 5. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 6. สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 ส่วนสนับสนุนงานอัยการศาลสูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 7. สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 8. สำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย
 9. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
 10. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
 11. สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน รับเงินเดือนในอันดับและขั้นเงินเดือนที่ไม่สูงกว่าระดับตำแหน่งที่ผู้ขอโอนดำรงตำแหน่งอยู่เดิม ทั้งนี้ ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นข้าราชการและมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
 2. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดคดีอาญา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการหรือนิติกรชำนาญการ
 2. เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด :ตนเอง  

ผู้มีความประสงค์ขอโอนสามารถยื่นแบบหนังสือแสดงความจำนงขอโอนพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอหลักสี่ จังหวัดยะลา10210 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 16 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.021423023

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานอัยการสูงสุด

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments