Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ต.ค. -22 ต.ค. 2561 รวม 39 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/926/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม39อัตรา,นักพัฒนาสังคม,นักสังคมสงเคราะห์,นักจิตวิทยา,นิติกร,เจ้าพนักงานพัฒนสังคม,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานบริการ,เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 39
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร,ตาก,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,พังงา,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,แพร่,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ระยอง,ลพบุรี,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สงขลา,สระแก้ว,สระบุรี,สุพรรณบุรี,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ต.ค. – 22 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
จำนวน 2 อัตรา

 • พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 8 อัตรา

 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง

ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
จำนวน 1 อัตรา

 • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่ง นิติกร
จำนวน 3 อัตรา

 • นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
 • นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท
 • นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนสังคม
จำนวน 4 อัตรา

 • นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย
 • นิคมสร้างตนเองเทพา
 • นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 7 อัตรา

 • ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
 • สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน
 • ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา

 • นิคมสร้างตนเองกระเสียว

ตำแหน่ง พนักงานบริการ
จำนวน 4 อัตรา

 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด
จำนวน 7 อัตรา

 • นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล
 • นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง
 • นิคมสร้างตนเองบางระกำ
 • นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง
 • นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด
 • นิคมสร้างตนเองสุคิริน
 • นิคมสร้างตนเองศรีสาคร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด (ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ชม. ประสบการ 5-10 ปี ผ่านการอบรม 200 ชม. และประสบการณ์ 2-5 ปี ผ่านการอบรม 450 ชม.

นักจิตวิทยา

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางจิตวิทยา

นิติกร

ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาบัญชี เลขานุการ การเงิน

พนักงานคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยกรรม บริหารธุรกิจ

พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษตอนต้น (ม.3) หรือ (มศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างโยธา ช่างสำรวจ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 – 22 ตุลาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 พ.ย. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  Comments

  comments