กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 ก.ค. -31 ก.ค. 2561 รวม 12 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ลิงค์: https://iqepi.com/44819/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรปฏิบัติการ,นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-15,000
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ค. – 31 ก.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครบุคค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :วิศวกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :11500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :8 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรปฏิบัติการ

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือทางวิศวกรรมโลจิสติกส์

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน ด้านช่างรังวัด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

วิศวกรปฏิบัติการ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เครื่องจักร และความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

ทักษะ
ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะด้านการคำนวณ ทักษะด้านการจัดการข้อมูล
สมรรถนะ
1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
– การกำกับตรวจสอบการดำเนินการของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
– ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
– พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– พ.ร.บ.โรงงาน และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานรังวัด การคำนวณงานรังวัด และความรู้เกี่ยวกับการทำแผนที่

ทักษะ
ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะด้านการคำนวณ ทักษะด้านการจัดการข้อมูล
สมรรถนะ
1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
– การทำแผนที่ตามคำขอประกอบกิจกรรมด้านแร่และโลหกรรม
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
– พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– พ.ร.บ.ด้านแร่และโลหกรรม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. – 31 ก.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 ส.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงอุตสาหกรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments