Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 มี.ค. 2560

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/37759/ หรือ
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 14,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักข่าวกรองแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครงาน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว งบพิเศษ ตำแหน่งบรรณารักษ์
……………………………………………………………………………. ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบพิเศษ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1.คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย เพศชาย / หญิง 1.2 อายุไม่เกิน 30 ปี 1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบรรณารักษ์ หรือบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์/
/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์
1.4 ถ้าเป็นชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นจากการเกณฑ์ทหาร 1.5 มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Photoshop และ Internet
1.6 แค็ตตาล็อกหนังสือระบบดิวอี้ 1.7 พิมพ์ดีดภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ ระดับดี 1.8 อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ระดับปานกลางถึงระดับดี
2.ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคนิค งานบริการ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.อัตราค่าจ้าง เงินเดือน 13,300 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท (รวม 14,800 บาท)
4.
หลักฐานการสมัคร (รับรองสำเนาทุกแผ่น)4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบทหารกองเกิน4.2 สำเนาหลักฐานการสำเร็จทางการศึกษา (ปริญญาบัตร, ทรานสคริป)
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ขนาด “1.5 x 2” 4.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล /ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 4.5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
5.สถานที่รับสมัคร 5.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. 2 ช่องทาง คือ
5.1.1 ทางจดหมาย (ที่อยู่ตามข้อ 5.1.2)
5.1.2 สมัครด้วยตนเอง ที่อยู่ : ห้องสมุดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ อาคาร 5 ชั้น 1 เลขที่ 321 ถ.ราชดำเนินนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-2817399 ต่อ 223 โทรสาร 02-2826803
5.2 โหลดใบสมัครที่ www.nialib.com, www.nia.go.th หรือขอทาง email : waiyasusri@yahoo.com 5.3 การพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบเบื้องต้น หากผ่านการพิจารณา
จะติดต่อกลับเพื่อนัดสอบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
(นายปิยะ คงขำ) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานกรรมการดำเนินการสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

Comments

comments