สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – |ลองอ่านดูดีๆ อีกครั้ง


ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

ลิงค์: https://iqepi.com/36143/ หรือ
เรื่อง: ลองอ่านดูดีๆ อีกครั้ง


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบตำรวจ 6,000 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. ขณะนี้ เท่าที่พบ เข้าใจว่าคนที่เผยแพร่อ่านบันทึกข้อความไม่จบ อ่านเพียงท่อนแรกซึ่งเป็นเพียงการอ้างอิงเรื่องเดิม เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ 6,000 อัตรา เมื่อที่แล้ว (2558) ซึ่งโดยมากมักจะลงเพียงหน้าเดียว ท่านลองคลิกและดาวน์โหลดจากลิงค์ https://iqepi.com/35973/ แล้วลองพิจารณาดูจะพบว่าใจความสำคัญของหนังสือฉบับนั้น คือย่อหน้าสุดท้ายของหน้าแรกและหน้าถัดไป ซึ่งหมายความว่า..

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

"ยังไม่มีการเปิดรับสมัคสอบตำรวจ 6,000 อัตราแต่อย่างใด"

เพียงแต่เป็นข้อหารือเกี่ยวกับการสอบครั้งก่อนที่มีอัตรว่างถึง 180 อัตรา แต่มีผู้สอบผ่านเพียง 5 อัตราเท่านั้น จึงให้แต่ละศูนย์ฝึกฯ สำรวจอัตรากำลัง เพื่อจะนำไปพิจารณาจัดสอบโดยใช้กรอบอัตรากำลังเดิม 180 – 5 = 175 อัตรา ก็คือกรอบอัตราเดิม 180 อัตรา สอบผ่านเพียง 5 อัตรา เหลืออัตราว่างอีก 175 อัตรา และยังได้มีข้อเสนอให้กำหนดคุณสมบัติใหม่เปิดกว้างกว่าเดิม เพราะเหมือนว่าผู้สมัครจะติดปัญหากับการเป็นหรือไม่เป็นทหารกองประจำการ ทำให้ไม่เพียงแต่มีผู้สอบผ่านน้อย ผู้สมัครก็น้อยด้วยเช่นกัน จึงอาจจะตัดเรื่องการเป็นทหารกองประจำการออก เพื่อให้มีผู้มีสิทธิ์สมัครสอบมากขึ้น

หากจะมีก็จะเป็นการ "เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจสายครูฝึก 175 อัตรา" ตามเนื้อหาของหนังสือฉบับนี้

แหล่งที่มา: https://iqepi.com/35973/

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments