กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ 26 ก.ย. -30 ก.ย. 2559 |นักจัดการงานทั่วไป,นักวิทยาศาสตร์ (หลายอัตรา)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/36135/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิทยาศาสตร์ (หลายอัตรา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ย. – 30 ก.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิทยาศาสตร์บริการกรุงเทพมหานคร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบปริญญาบัตร
– สำเนาใบ Transcript
– ประวัติการทำงาน (Resume)
เริ่มงานตั้งแต่ 1 พ.ย. 59 – 30 ก.ย. 60
สนใจสมัครสามารถส่ง resume และเอกสารการสมัครงาน มาได้ที่
– rujira@dss.go.th หรือ
– สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม ชั้น 6 ห้อง 630 A
โทร. 0 2201 7497 (ในวันและเวลาราชการ)


โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบปริญญาบัตร
สำเนาใบ Transcript
ประวัติการทำงาน (Resume)
สนใจสมัครสามารถส่งประวัติและเอกสารการสมัครงานมาที่ อีเมล krongtip@dss.go.th
โทร 0 2201 7176
ดร.กรองทิพย์ เติมเกาะ


ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) จำนวนหลายอัตราตำแหน่ง
รายละเอียด
โดยผู้สมัครต้องมี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
เริ่มงานตั้งแต่ 1 พ.ย. 59 – 30 ก.ย. 60
สนใจสมัครสามารถส่งประวัติและเอกสารการสมัครงานมาที่ อีเมล์ usanee@dss.go.th
โทร 0 2201 7368


กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์ ทดสอบ
โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด
โดยผู้สมัครต้องมี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบปริญญาบัตร
สำเนาใบ Transcript
ประวัติการทำงาน (Resume)
สนใจสมัครสามารถส่งประวัติและเอกสารการสมัครงานมาที่ อีเมล wanchai@dss.go.th
โทร 0 2201 7317
มือถือ 08 9797 1357

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


กลุ่มสารอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อุปโภค โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
กลุ่มสารอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อุปโภค โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยนักวิจัย ด้านเคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์ และสิ่งแวดล้อม สามารถไปทำงานต่างจังหวัดบางครั้งเพื่อเก็บตัวอย่างและข้อมูลกับทีมงานวิจัยได้
คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ พอลิเมอร์ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (+ เบี้ยเลี้ยงกรณีไปทำงานต่างจังหวัด)
เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร)
– สำเนาใบ Transcript
– ประวัติการทำงาน (Resume)
สนใจสามารถส่งประวัติและเอกสารการสมัครงานมาที่
ดร.โอบเอื้อ อิ่มวิทยา
อีเมล aopeau@dss.go.th
โทร 02-201-7232-33


กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) จำนวน 2 ตำแหน่ง
โดยผู้สมัครต้องมี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ สิ่งทอ พอลิเมอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบปริญญาบัตร
– สำเนาใบ Transcript
– ประวัติการทำงาน (Resume)
สนใจสามารถส่งประวัติและเอกสารการสมัครงานมาที่ อีเมล์ dssjobscience@gmail.com
โทร 0 2201 7108

สมัครงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร สอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ2559 สอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 59 ehenbook.com กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments