มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 10 พ.ค. -16 พ.ค. 2559 |นักประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร

“มทร.พระนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/34571/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 พ.ค. – 16 พ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มทร.พระนครกรุงเทพมหานคร

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านวารสารศาสตร์ ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมีความสามารถในการเขียนข่าว บทความ สกู๊ป การบันทึกภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ เพื่อการสื่อสารองค์กรอื่น ๆ และการใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หรือมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ในการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๒. บันทึกภาพและคัดเลือกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการเขียนและส่งข่าวเพื่อการสื่อสารองค์กร
๓. จัดหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สกู๊ป บรรยาย ภาพข่าว การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน
๔. จัดทำหนังสือเชิญสื่อมวลชนและประสานกับสื่อมวลชนเพื่อร่วมกิจกรรมหรือการแสดงผลงานต่าง ๆ ของหน่วยงานและการจัดแถลงข่าว
๕. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (คะแนน ๔๐ คะแนน)
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงานประชาสัมพันธ์ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รวมทั้งการจัดงานแถลงข่าว และวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน หรือสื่อมวลชนสัมพันธ์
สอบปฏิบัติ (คะแนน ๖๐ คะแนน)
– การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
– การเขียนบทความประชาสัมพันธ์
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบสัมภาษณ์ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2559 สอบ มทร.พระนคร 59 ehenbook.com มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.พระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments