กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 26 มี.ค. -10 เม.ย. 2558  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/30828/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 มี.ค. – 10 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะของงาน : 1.เรียกรับส่งและตรวจสอบข้อมูลสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ(VOCs)จากเครื่องวัดอัตโนมัติ พร้อมทั้งบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
2.สรุปและประมวลผลข้อมูลผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ(VOCs)ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในรูปแบบรายวัน รายเดือน รายปี
3.เผย แพร่ และรายงานข้อมูลของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
4.รายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศ บริเวณพื้นที่แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
5.สรุปและประมวลผลข้อมูลคุณภาพน้ำฝน ในรูปแบบรายปี
6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
6.ปฎิบัติงานอื่นๆๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี
3.มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
4.หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ชั้น 9 กรมควบคุมมลพิษหรือส่ง e-mail : aqnis_pcd1@yahoo.co.th
ผู้ประสานงาน : นางสาวสิราวรรณ ชูทอง ฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ [aqnis_pcd1@yahoo(dot)co.th ] สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง โทร. 02-298 2333-2334

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments