Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 16 -18 ก.พ. 2558  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง,บุคลากร,พนักงานสรรพากร (รวม 131 อัตรา)

กรมสรรพากร

“กรมสรรพากร”

ลิงค์: https://iqepi.com/28313/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง,บุคลากร,พนักงานสรรพากร (รวม 131 อัตรา)
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 131
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 18 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2558

ด้วยกรมสรรพากรมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง

  1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
  2. บุคลากร
  3. พนักงานสรรพากร

เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสรรพากรภาค 1-3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และสำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ในกรมสรรพากร ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง และตำแหน่งบุคลากร

จำนวนอัตราว่าง 79 อัตรา ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการสรรพากร วิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี และงานบริการผู้เสียภาษีภายใต้การกำกับแนะนำและตรวจสอบของสำนักงานสรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่สำนักงานสรรพาภรภาค 1-3 กรุงเทพมหานคร และสำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ในกรมสรรพากร

คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร

จำนวนอัตราว่าง 52 อัตรา ค่าตอบแทน อัตราจ้างเดือนละ 9,400 บาท และเงินเเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี สนับสนุนการปฏิบัติงานบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ และงานสารบรรณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 1-3 กรุงเทพมหานคร และสำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ในกรมสรรพากร

สมัครงาน กรมสรรพากร งานราชการ กรุงเทพฯ กรมสรรพากร รับสมัคร สอบ กรมสรรพากร 2557 สอบ กรมสรรพากร 57 กรมสรรพากร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

Comments

comments