Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

กศน. เปิดสอบครู “ครู ศรช.” (29 ต.ค.-5 พ.ย. 55)

ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 36 อัตรา

 1. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 2. กศน.อำเภอนาบอน
 3. กศน.อำเภอทุ่งสง
 4. กศน.อำเภอหัวไทร
 5. กศน.อำเภอเชียรใหญ่
 6. กศน.อำเภอชะอวด
 7. กศน.อำเภอสิชล
 8. กศน.อำเภอพระพรหม
 9. กศน.อำเภอทุ่งใหญ่
 10. กศน.อำเภอท่าศาลา
 11. กศน.อำเภอขนอม
 12. กศน.อำเภอจุฬาภรณ์

สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-15.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

สอบข้อเขียนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช

สอบสัมภาษณ์ (ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) วันที 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

Comments

comments