Categories
รายงานพิเศษ

กรมการปกครอง บัดนี้ –  จัดอบรมหลักสูตรนายอำเภอฟรี!!

กรมการปกครอง

“กรมการปกครอง”

ลิงค์: https://iqepi.com/20084/ หรือ
เรื่อง: จัดอบรมหลักสูตรนายอำเภอฟรี!!
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมการปกครองได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ที่ มท. 0302.2/ว19324 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557  เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการ เพื่อข้าเรับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามที่กรมการปกครองได้กำหนดให้มีการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 73 และ รุ่นที่ 74 โดยกำหนดวันสอบในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) นั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมการปกครองตระหนักดีว่า การสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอเป็นเส้นทางาความก้าวหน้าที่สำคัญในการรับราชการในกรมการปกครอง ในขณะเดียวกันในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการกรมการปกครองจะได้ทบทวนความรู้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการกรมการปกครองที่เข้สอบดังกล่าวได้มีโอกาสทบทวนและเสริมความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ใช้การสอบโดยไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการติวหรือกวดวิชา กรมการปกครงอจึงกำหนดจัดการบรรยายแนะนำความรู้ในระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการสอบ โดยวิทยากรของกรมการปกครองผ่านระบบ DCPA Web Conference โดยจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2557 และผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมฟังในวันเวลาดังกล่าว สามารถดูย้อนหลังได้ใน Website ของกรมการปกครอง ทั้งนี้ จะได้แจ้งรายละเอียดและกำหนดการบรรยายให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Comments

comments