Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 ต.ค. 2557  นักวิชาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 ต.ค. 2557  นักวิชาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15800 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน : ดำเนินงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดเก็บในฐานข้อมูล และ
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
๑. จัดการแถลงข่าว/การประชุม/สัมมนา/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒. จัดทำข่าว/สารคดี/ เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์
๓. จัดทำ Press Release
๔. จัดทำอักษรวิ่งผ่านสื่อโทรทัศน์
๕. การประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านสื่อต่างๆ
๖. รวมรวมเนื้อหาวิชาการและประสานงาน เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
๗. จัดทำจดหมายข่าว ?พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง? ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์รายไตรมาส
๘. ถ่ายภาพนิ่ง เพื่อการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อต่างๆ
๙. สามารถเป็นพิธีกรและเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญที่กรมควบคุมมลพิษจัดขึ้น
๑๐. สามารถออกปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ : ๑. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ชาย ? หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี บริบูรณ์
๓. มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๔. ไม่เคยกระทำความผิดอาญามาก่อน (แต่ไม่รวมถึงการกระทำความผิดโดยประมาทหรือการกระทำที่มี
ความผิดลหุโทษ)
๕. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการกรม
กรมควบคุมมลพิษ ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ในวันเวลาราชการ หรือส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา ปริญญาบัตร Transcript เอกสารการผ่านงาน
การฝึกงาน การอบรม และ Resume ทาง e-mail : pubpcd@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ [pubpcd@gmail(dot)com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298-2065-9

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments