Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เตรียมจัดสอบเพิ่ม (4) –  อัตราว่างเกิดใหม่

“สอบท้องถิ่น เตรียมจัดสอบเพิ่ม (4) –  อัตราว่างเกิดใหม่”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14588 หรือ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ย้อนอ่านทั้งหมด ตั้งแต่ตอนที่ 1-5

“หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนครบจำนวนที่ร้องขอแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีตำแหน่งว่างภายหลังซึ่งมีพื้นที่อยู่ในภาค/เขตใด และประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ของภาค/เขตนั้น สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขันแต่ต้องเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้”

ย่อๆ ไม่ว่าก่อนนี้จะส่งอัตราว่างให้ กสถ. จัดสอบแทนให้หรือไม่ ไม่เกี่ยว อปท.ทุกแห่งสามารถขอใช้บัญชีตามเขต/ภาค ปัจจุบันได้ทันทีหากมีอัตราว่าง

และในสถานการณ์การเมืองแบบนี้ ล่าสุด เมื่อไม่นาน คสช. ได้มีประกาศ งดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นบางมาตราเป็นการชั่วคราว ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว าลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ทำให้อำนาจการปกครองและการบริหารท้องถิ่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์เช่นนี้ท่านคิดว่า อปท.ที่ขาดอัตรากำลังคนจะเลือกใช้วิธีการใช้บัญชีส่วนกลางหรือจะดำเนินการจัดสอบเอง [ดาวน์โหลดประกาศฯ คลิกที่นี่]

อีกเหตุผลที่จะทำให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้หมด ถ้าดูสรุปรวมที่รวบรวมไว้ ตำแหน่งที่น่ากังวลว่าจะไม่หมดก่อน 2 ปี นอกจากตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับ 2 แล้ว ยังมีตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 และตำแหน่งบุคลากร ระดับ 3 แต่สองตำแหน่งหลังไม่น่ากังวลเท่าตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 เพราะเหลือแค่หลักร้อยกว่าๆ เท่านั้น 2 ปีน่าจะเรียกจนหมดได้ ถ้าผู้สอบผ่านไม่นิ่งนอนใจรวมกลุ่มและติดตามบัญชีแล้วจะกล่าวต่อไปว่าทำไมจึงเน้นและให้ความสำคัญส่วนนี้ ตอนนี้อยากให้พิจารณาส่วนนี้ก่อน 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ย้อนกลับไปช่วงที่ปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น เพื่อจะดุว่าทำไม 3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 และ ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3 จึงมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เหลือเป็นจำนวนมาก แตกต่างจากตำแหน่งอื่นๆ ที่เหลืออัตราว่างเยอะแยะบางตำแหน่งว่างเกือบ 600 อัตรา โดยส่วนตัวเข้าใจว่าผู้สมัครสอบเลือกตำแหน่งที่จะสมัคร โดยพิจารณาเรื่องคุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเป็นประเด็นหลัก ซึงก็เป็นเรื่องปกติ และประเด็นที่สองคือจำนวนอัตราว่างที่ กสถ. ประกาศออกมา ทำให้ผู้สมัครสอบส่วนใหญ่แม้จะมีคุณวุฒิเพียงพอจะสมัครสอบตำแหน่งอื่น แต่ก็หลีกเลี่ยงตำแหน่งที่มีจำนวนอัตราว่างน้อย และในส่วนนี้จะไม่ขอกล่าวถึงประเด็นที่สามเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบและความสามารถในการทำข้อสอบของผู้สมัครสอบเองในแต่ละตำแหน่ง มันเหนือความคาดหมายและการคาดเดา

ถ้าจำไม่ผิดเคยเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการสอบ ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบท้องถิ่นรวมแล้วหกแสนกว่าคน พอดูในรายละเอียด ถ้าไม่ติดเรื่องคุณวุฒิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ มีสัดส่วนจำนวนผู้สมัครสอบมากกว่าจำนวนอัตราว่างเยอะแบบน่าตกใจ เช่น ภาคเหนือ เขต 1 มีอัตราว่างเพียง 45 อัตรา แต่มีผู้สมัครสอบถึง 7,494 อัตรา เทียบเป็นอัตราส่วน 1:166 หรือ ภาคใต้ เขต 2 อัตราว่างเพียง 19 อัตรา แต่ผู้มีผู้สมัครสอบในตำแหน่งนี้เขตนี้ถึง 5,069 อัตรา เทียบเป็นอัตราส่วน 1:267 โดยประมาณ ถ้าไปเปรียบเทียบกับตำแหน่งอื่นๆ จะไม่มีสัดส่วนที่แตกต่างกันขนาดนี้ จึงไม่แปลกถ้าจะมีผู้ที่สอบผ่านและสอบไม่ผ่านในตำแหน่งนี้จำนวนมากกว่าตำแหน่งอื่นๆ เพราะผู้สมัครสอบเยอะนั่นเอง ไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งบุคลากร สองตำแหน่งนี้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของคุณสมบัติล้วนๆ คือสอบตำแหน่งอื่นไม่ได้เพราะคุณวุฒิไม่มีก็จะมาลงที่สามตำแหน่ง คือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร และพัฒนาชุมชน ก็แอบแปลกใจนิดหน่อยว่าทำไมตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนที่มีอัตราว่างมากเหมือนกัน คุณวุฒิก็เปิดกว้างมากๆ สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้สมัครสอบและจำนวนอัตราว่างก็ห่างกันยิ่งกว่าตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 แต่กลับมีคนสอบผ่านได้น้อยมาก มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เหลือติดบัญชี 55 คนทั่วประเทศ ก็คงเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถในการทำข้อสอบ ได้ข่าวหลังสอบใหม่ๆ ว่า..ยากมาก และส่วนตัวคิดว่าขอบเขตข้อสอบกว้างด้วย

พยายามจะหาข้อมูลให้ทั้งหมดเท่าที่คิดว่าจำเป็นแล้ว อาจจะถูกบ้างผิดบ้างท่านตรวจสอบด้วยตนเองและชี้แนะได้ ไม่ถึงกับเชี่ยวชาญในงานสายนี้ แค่พอจะหาข้อมูลให้ได้เท่านั้น สำหรับท่านที่เตรียมสอบจะได้เตรียมความพร้อมเรียนรู้เงื่อนไขต่างๆ หลังการสอบก็จะเป็นประโยชน์ในการเลือกตำแหน่งที่จะสมัครสอบ และสำหรับท่านที่สอบผ่านมีชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่ว่าจะเขต/ภาคใด ขึ้นอยู่กับท่านแล้วว่าจะทำอย่างไรให้บัญชีเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วจนหมดบัญชีไม่เหลือเพื่อนตกค้างในบัญชีก่อนครบกำหนด 2 ปี เพราะบางครั้งการรอเรียกอย่างเดียวก็อาจจะได้แต่..รอ โดยไร้จุดหมายถึง 2 ปี ก็ไม่ได้บรรจุ และคงจะจบเรื่องราวเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น หลังจากการสอบได้ผ่านมาแล้วในบทความต่อไป ซึ่งจะเป็นบทความสุดท้าย สรุปรวมยอดผู้ที่สอบผ่านและอัตราว่างคงเหลือ รวมทุกเขต/ภาค ทั่วประเทศ เพื่อเห็นภาพรวมและคาดเดาตำแหน่งที่มีโอกาสจะเปิดในการสอบท้องถิ่นรอบต่อไปได้ชัดเจนขึ้น

ด้วยความปรารถนาดี

สมัครงาน สอบท้องถิ่น เตรียมจัดสอบเพิ่ม (4) งานราชการ สอบท้องถิ่น เตรียมจัดสอบเพิ่ม (4) รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น เตรียมจัดสอบเพิ่ม (4) 2557 สอบ สอบท้องถิ่น เตรียมจัดสอบเพิ่ม (4) 57 สอบท้องถิ่น เตรียมจัดสอบเพิ่ม (4) เปิดสอบ


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments