Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 เปิดรับสมัครสอบ –  ศูนย์สอบ ภาค ก. ก.พ.

“สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 เปิดรับสมัครสอบ [ ] –  ศูนย์สอบ ภาค ก. ก.พ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12832 หรือ
ตำแหน่ง: ศูนย์สอบ ภาค ก. ก.พ.
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ ภาค ก. ก.พ. 2557 รวม 700,000 ที่นั่งสอบ

 • รหัสศูนย์สอบ 01 ชื่อศูนย์สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนที่นั่งสอบ 170,000
 • รหัสศูนย์สอบ 02 ชื่อศูนย์สอบ พระนครศรีอยุธยา จำนวนที่นั่งสอบ 45,000
 • รหัสศูนย์สอบ 03 ชื่อศูนย์สอบ ฉะเชิงเทรา จำนวนที่นั่งสอบ 30,000
 • รหัสศูนย์สอบ 04 ชื่อศูนย์สอบ ราชบุรี จำนวนที่นั่งสอบ 40,000
 • รหัสศูนย์สอบ 05 ชื่อศูนย์สอบ ชลบุรี จำนวนที่นั่งสอบ 45,000
 • รหัสศูนย์สอบ 06 ชื่อศูนย์สอบ เชียงใหม่ จำนวนที่นั่งสอบ 65,000
 • รหัสศูนย์สอบ 07 ชื่อศูนย์สอบ พิษณุโลก จำนวนที่นั่งสอบ 50,000
 • รหัสศูนย์สอบ 08 ชื่อศูนย์สอบ อุดรธานี จำนวนที่นั่งสอบ 65,000
 • รหัสศูนย์สอบ 09 ชื่อศูนย์สอบ อุบลราชธานี จำนวนที่นั่งสอบ 50,000
 • รหัสศูนย์สอบ 10 ชื่อศูนย์สอบ นครราชสีมา จำนวนที่นั่งสอบ 40,000
 • รหัสศูนย์สอบ 11 ชื่อศูนย์สอบ สุราษฎร์ธานี จำนวนที่นั่งสอบ 40,000
 • รหัสศูนย์สอบ 12 ชื่อศูนย์สอบ สงขลา จำนวนที่นั่งสอบ 60,000

หมายเหตุ จำนวนที่นั่งสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • TOEFL(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
 • TOEIC (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) ไม่น้อยกว่า 495 คะแนน
 • IELTS (คะแนนเต็ม 9 คะแนน) ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
 • CU-TEP (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
 • TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

ให้ผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษข้างต้น ส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ ระบุเลขประจำตัวสอบและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทางไปรษณีย์ ไปยัง ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 23 ธันวาคม 2557 เท่านั้น โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ สำนักงาน ก.พ. เพื่อให้ สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศรับสมัครสอบ คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

สมัครงาน สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 :อินเตอร์เน็ต
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

เว็บไซต์สมัครสอบ คลิกที่นี่!!


Comments

comments