Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ สอบท้องถิ่น 2563-2564

เตรียมสอบท้องถิ่น 2556-2557 เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (18 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2556)

เตรียมสอบท้องถิ่น 2556-2557 เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 6,050-8,340
อัตราว่าง: 7,500 กว่าอัตรา
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


อัพเดต 20.50

ในส่วนของภาค ข. ที่น่าจะเป็นปัญหา เพราะส่วนของการสอบตรงที่ อปท. จัดสอบกันเอง กับการสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ 2556 ที่จะรับสมัครกันเร็วๆ นี้ “ไม่เหมือนกัน” ครับ เพราะของ อปท. จะเป็นการจัดสอบแบบแยกรายตำแหน่ง ตำแหน่งใครก็แยกไปสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งของตัวเอง แต่สำหรับการสอบท้องถิ่น 2556 ครั้งนี้ ที่จะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ จะมีรูปแบบการจัดสอบในส่วนของภาค ข เป็นแบบ “กลุ่มตำแหน่งเกื้อกูลกัน” ไม่เหมือนกับที่ผ่านๆ มา ปัญหามันจะอยู่ตรง เนื้อหาบางส่วนที่ต้องสอบเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไป บางตำแหน่งอาจจะมีเนื้อหาที่ต้องสอบเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ถ้าจะคลำทางกันเองก็น่าจะลำบากเหมือนกันนะครับ ซึ่งตรงนี้อย่างไรคงต้องติดตามตัวประกาศรับสมัครสอบอีกครั้ง


อัพเดต 20.39

สิ่งที่อยากให้ดูก็คือ ตั้งแต่หน้า 6 ของประกาศฯ ตัวนี้ เกี่ยวกับหลักสูตรการสอบซึ่งหลายท่านก็คงทราบกันดีแล้ว แต่ลองอ่านให้จบนะครับ เผื่อจะมีสิ่งใดที่ตกหล่น เบื้องต้นคิดว่าทุกท่านต้องทราบแน่นอนว่าในการสอบท้องถิ่นครั้งนี้จะต้องสอบ ทั้งภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. โดยภาค ก. จะแบ่งเป็นสามส่วน ก็คือ ส่วนของวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล หรือที่ส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า “คณิตศาสตร์” ส่วนที่สองคือ “ภาษาไทย” และส่วนที่ 3 “ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ” เป็นส่วนสุดท้ายของภาค ก. ซึ่งก็จะประกอบด้วย พ.ร.บ. หลักๆ ต่างๆ ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ และ พ.ร.บ. เหล่านี้อาจจะไปปรากฎอยู่ในส่วนของ ภาค ข. สำหรับบางตำแหน่งด้วยเช่นกัน

แต่ประเด็นหลักสำหรับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ “เกณฑ์การตัดสิน” ตามประกาศระบุว่า..

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

“การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยต้องนำคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) มารวมกัน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย”

ผมสรุปให้ภาษาชาวบ้านเลยนะครับ

  1. ต้องทำทุกส่วนให้ได้คะแนนเกิน 60% ทั้งสามส่วนคือ ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือภาคใดภาคหนึ่งไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ได้ขึ้นบัญชี “สอบไม่ผ่าน”
  2. ทุกส่วนมีความสำคัญหมดเพราะ “นำคะแนนมารวมกันทั้ง ภาค ก, ภาค ข และภาค ค” โดยจะประกาศผลสอบรอบแรกซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน (ปรนัย) รวมคะแนนส่วนของภาค ก และ ภาค ข ก่อน แล้วประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค (สัมภาษณ์) โดยเรียงลำดับตามเลขที่ (บางท่านเข้าใจว่าเรียงลำดับตามคะแนนที่ได้ซึ่งไม่ใช่นะครับ)
  3. หลังจากสอบภาค ค (สอบสัมภาษณ์) แล้วจึงจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันแล้วจัดลำดับเรียงตามคะแนนสูงสุดเป็นอันดับแรก
  4. **ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนเฉพาะส่วนของภาค ค มากกว่าให้ได้ลำดับสูงกว่า แต่ถ้าคะแนนภาค ค ก็ยังเท่ากันอีกก็จะพิจารณาคะแนนเฉพาะส่วนของภาค ข ใครได้มากกว่าก็ได้ลำดับก่อน แต่ถ้าคะแนน ข ยังเท่ากันอีกก็ไปพิจารณาเฉพาะคะแนนส่วนของภาค ก และถ้ายังเท่ากันอีกก็จะพิจารณาลำดับการสมัครสอบใครสมัครก่อนกัน
  5. บัญชีรายชื่อจะอยู่ที่จังหวัดที่เป็นตัวแทนศูนย์สอบหรือเขตการสอบ ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะจังหวัดที่อยู่ภายในเขตเท่านั้น ข้ามไปจังหวัดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเขตบัญชีเดียวกันไม่ได้
  6. เมื่อได้บรรจุแล้วต้องดำรงตำแหน่งใน อปท.ที่บรรจุอย่างน้อย 1 ปี จึงจะขอโอนไปสังกัดอื่นได้
  7. ถ้าเรียกรายงานตัวแล้วไม่ไป ตัดสิทธิ์

**ประกาศฯ ฉบับนี้มีการแก้ไขเมื่อช่วงกลางปี เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จะไม่ขอกล่าวถึงเพราะคิดว่าหากจะเพิ่มค่าธรรมเนียมระดับละ 100 บาท ก็คงไม่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครอยู่แล้วใช่ไหมครับ^^

คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ เตรียมสอบท้องถิ่น 2556-2557 คลิกที่นี่

Comments

comments