Categories
รายงานพิเศษ

ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฟังใครเล่าหรือจะเท่าอ่านเอง

ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฟังใครเล่าหรือจะเท่าอ่านเอง

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
เผื่อมีคนยังไม่เคยเห็นนะครับ ร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ที่ผ่านการแก้ไขโดยกรรมาธิการฯ จาก FB ของ ส.ส.สามารถ มะลูลีม

*ข้อความที่ขีดเส้นใต้คือข้อความที่เพิ่มเติมขึ้น ในชั้นกรรมาธิการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556*

ส่วนข้อความที่ถูกพิมพ์ / ทับไว้ คือข้อความ ในร่างเดิมที่ผ่านวาระ 1 และถูกแก้ไขออกในชั้นกรรมาธิการวันเดียวกันครับ

…………………………………………………………

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มี 2 หน้า หน้าแรกมาตรา 1 ถึง 3 สำหรับมาตรา 3 ไม่จบที่หน้านี้ ยังมีวรรคสุดท้ายเรื่องไม่รวมความผิด ตามกฎหมายอาญา มาตรา 112 อยู่ในหน้า 2 ครับ ส่วนหน้าที่ 2 มีอีก 4 มาตรา คือมาตรา 4 ถึง 7 ครับ


51156_1
51156_1


วิธีการสมัครงาน  ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฟังใครเล่าหรือจะเท่าอ่านเอง :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments