Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ) (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – – 2556)

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: หลายอัตรา
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท / MBA เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถในการจัดทำแผนธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ วิเคราะห์ศักยภาพของเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์
– มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานการสมัคร หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

วิธีการสมัครงานพนักงาน จุฬาฯ :

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ โทร. ๐-๒๑๖๐-๕๓๔๐-๔๒ ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – – 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments