Categories
breaking news

หน่วยงานของรัฐต้องใช้อีเมลในการสื่อสารเป็นหลัก

“หน่วยงานของรัฐต้องใช้อีเมลในการสื่อสารเป็นหลัก&# […]

Categories
breaking news

ธรรมศาสตร์ ปลดล็อกออกข้อบังคับนำเข้าวัคซีน ได้เหมือนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“ธรรมศาสตร์ ปลดล็อกออกข้อบังคับนำเข้าวัคซีน ได้เห […]

Categories
breaking news

ราชกิจจานุเบกษา ปรับอัตราค่าบริการตรวจ โควิด-19 ด้วย Real Time “RT-PCR”

“ราชกิจจานุเบกษา ปรับอัตราค่าบริการตรวจ โควิด-19 […]

Categories
breaking news

ราชกิจจาฯ ประกาศค่าธรรมเนียม-ค่าทวงหนี้ไม่เกิน 1,000 บาท ห้ามเรียกเก็บ

“ราชกิจจาฯ ประกาศค่าธรรมเนียม-ค่าทวงหนี้ไม่เกิน 1 […]