• งานราชการอื่นๆ

  สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-3 ก.ย. 2564 รวม 140 อัตรา,

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง

  ลิงค์: https://ehenx.com/15308/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักจัดการงานทะเบียนและบัตร,นักวิชาการคลัง,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,นักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,บรรณารักษ์,นักวิชาการสุขาภิบาล,นักพัฒนาชุมชน,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,พนักงานเทศกิจ,เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล,เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน,ภารโรง,นักการ,คนงาน,คนสวน
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
  อัตราเงินเดือน: -15,000
  อัตราว่าง: 140
  ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (เทศบาลนครแหลมฉบัง)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ก.ย. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์