เตรียมสอบท้องถิ่นกฎหมายที่ทุกคนต้องสอบ (ดาวน์โหลดฉบับเต็มและแก้ไขล่าสุด)

LINE @iqepi QR คลิกท

Read more

เตรียมสอบท้องถิ่นกสถ.แถลงข่าว,ประกาศรับสมัคร26ก.ค.60,รับสมัคร10ส.ค.-1ก.ย.60

“เตรียมสอบท้อง

Read more

เตรียมสอบท้องถิ่นวันนี้ได้ลุ้นอีกเมื่อกสถ.จะแถลงข่าวการจัดสอบท้องถิ่น2560อีกประกาศรับสมัครสอบท้องถิ่น,ในพิธีลงนามจ้างม.บูรพาจัดสอบ,

“เตรียมสอบท้อง

Read more

เตรียมสอบสอบท้องถิ่นบัญชีตำแหน่งที่อปท.ร้องขอใหกสถ.จัดสอบแทน,จ.เพชรบูรณ์

“เตรียมสอบสอบท

Read more

เตรียมสอบท้องถิ่นอาจเลื่อนประกาศรับสมัครสอบ

“เตรียมสอบท้อง

Read more

เตรียมสอบท้องถิ่นเรื่องที่ควรทราบก่อนสมัครสอบท้องถิ่น

“เตรียมสอบท้อง

Read more

เตรียมสอบท้องถิ่นปรกาศมาตรฐานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบท้องถิ่น

“เตรียมสอบท้อง

Read more